Nyomtatványok

Az itt található adatlapok a földhivatali portálon közzétett adatlapokkal azonosak, néhány alapvető információval kiegészítve: melyik mikor használandó. Az adatlapokhoz általában valamilyen, a földhasználat létrejöttét vagy megszűnését igazoló okirat (szerződés) is szükséges. Szerződések készítésért kérem keressen a kapcsolat menüben megadott elérhetőségek valamelyikén. 

A gombra kattintva az adatlap szerkeszthető változata letöltődik / letölthető.

Adatlap, amely új földhasználati bejegyzés iránti kérelemre szolgál, például tulajdonosi földhasználat bejelentésére.

Adatlap, amely a földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelemre szolgál. A törlést a földhasználó vagy használatba adó is kérheti. Fontos, hogy ha a bejegyzett használat szerződésen alapul, akkor a törlési kérelem mellékleteként csatolni szükséges a szerződés megszűnését igazoló okiratot is, például a szerződés közös megegyezéssel történő felbontását igazoló okiratot.

Kiegészítő adatlap a bejelentés vagy a törlés adatlapjához arra az esetre, ha a földhasználattal egynél több földrészlet az érintett.

Kiegészítő adatlap a bejelentés vagy a változás bejelentés adatlapjához arra az esetre, ha egynél több személy vagy szervezet a használatba adó. 

Adatlap, amely a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett változás bejelentésére szolgál, például helyrajzi szám változás a földrészlet megosztását követően.

Kiegészítő adatlap a változás bejelentéshez arra az esetre, ha a változással több földrészlet érintett.

Adatlap, amely a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránit kérelemre szolgál. A földhasználati lap szemle másolatát a földhasználó felhasználhatja a jogszerű földhasználata igazolására a következő esetekben: a területalapú támogatást folyósító szerv előtti hatósági eljárásban; a támogatást előfinanszírozó pénzintézetnél; gázolaj jövedéki adójának a visszaigénylésére irányuló eljárásban.

Adatlap mely a földhasználó részére a földhasználati nyilvántartásból az összes általa használt területet mutatja, országos viszonylatban, jogcímenkénti bontásban.