Teljes körű földügyi szolgáltatás a következő területeken

Földvédelem, földminősítés

Kérelmek előkészítése, hatósági egyeztetés a benyújtást megelőzően, kérelmek előterjesztése meghatalmazás alapján, talajvédelmi terv készítés

Földhasználati szerződések

Személyre szabott szerződések készítése, kiválasztása, hatósági jóváhagyásra történő benyújtása, földhasználati nyilvántartásba vétel ellenőrzése

Termőföld tulajdonjog átruházására irányuló szerződések

Adás-vételi szerződések előkészítése, tájékoztatás elővásárlási jogokról, ügyvédek közvetítése szerződéskötéshez

További szolgáltatások

Hatósági kapcsolattartás, jogszabályváltozások figyelése, jogkövető magatartást segítő támogató adminisztráció