Teljes körű szolgáltatás a következő területeken

Földvédelem, földminősítés

Kérelmek előkészítése, hatósági egyeztetés a benyújtást megelőzően, kérelmek előterjesztése meghatalmazás alapján, talajvédelmi terv készítés

Földhasználati szerződések

Személyre szabott szerződések készítése, kiválasztása, hatósági jóváhagyásra történő benyújtása, földhasználati nyilvántartásba vétel ellenőrzése

Termőföld tulajdonjog átruházására irányuló szerződések

Termőföld adás-vételi szerződések előkészítése, tájékoztatás elővásárlási jogokról, ügyvédek közvetítése szerződéskötéshez

További szolgáltatások

Hatósági kapcsolattartás, jogszabályváltozások figyelése, jogkövető magatartást segítő támogató adminisztráció